WTA

WTA

Theorie en praktijk In zijn algemeenheid richt het WTA zich op een ieder die uit welke hoofde dan ook affiniteit met dan wel interesse heeft voor autisme. Evenwel: door de aard van het tijdschrift zullen specifieke doelgroepen in beeld komen. Te denken valt hier aan wetenschappelijk en semi-wetenschappelijk kader in zorginstellingen in de VGz, de GGz, de jeugdhulpverlening en in onderwijs- en arbeidsorganisaties. Ook studerenden (bijvoorbeeld in psychologie, orthopedagogiek en medicijnen) zullen worden aangesproken. Daarnaast richt het WTA zich op zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder. Tenslotte worden ook onderzoekers, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op het gebied van autisme tot de doelgroep van het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme gerekend.

Editeur:
Fréquence:
Prix en détail:
Website:
Édition actuelle:
Prochain numéro:
Tarif abonnement:
BV Uitgeverij SWP
4x par an
€ 18,25
www.wta.nu
9 septembre 2022 (numéro 3)
2 décembre 2022 (numéro 4)
€ 77,00
WTA

WTA

BV Uitgeverij SWP
4x par an
€ 18,25
www.wta.nu

Édition actuelle:
9 septembre 2022 (numéro 3)
Prochain numéro:
2 décembre 2022 (numéro 4)

Arrangez-vous

Les abonnements d’essai et cadeau se terminent automatiquement, sauf avec une indication contraire dans l'offre. Tous les autres abonnements sont valables jusqu'à nouvel ordre. Toutes les offres sont valables tant qu'ils sont listés sur cette page. Les offres avec un cadeau de bienvenue sont valables jusqu’à épuisement des stocks. Vous verrez une offre antérieure n'est plus sur cette page, alors ce n'est malheureusement plus valide.

Si vous avez des questions concernant votre abonnement, veuillez nous contacter via le formulaire de contact. Vous pouvez le trouver en cliquant sur le bouton : « J'ai une autre question ».