WTA

WTA

Theorie en praktijk In zijn algemeenheid richt het WTA zich op een ieder die uit welke hoofde dan ook affiniteit met dan wel interesse heeft voor autisme. Evenwel: door de aard van het tijdschrift zullen specifieke doelgroepen in beeld komen. Te denken valt hier aan wetenschappelijk en semi-wetenschappelijk kader in zorginstellingen in de VGz, de GGz, de jeugdhulpverlening en in onderwijs- en arbeidsorganisaties. Ook studerenden (bijvoorbeeld in psychologie, orthopedagogiek en medicijnen) zullen worden aangesproken. Daarnaast richt het WTA zich op zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder. Tenslotte worden ook onderzoekers, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op het gebied van autisme tot de doelgroep van het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme gerekend.

Publisher:
Frequency:
Price single sale:
Website:
Current edition:
Next edition:
Price subscription:
BV Uitgeverij SWP
4x per year
€ 18,25
www.wta.nu
9 September 2022 (number 3)
2 December 2022 (number 4)
€ 77,00
WTA

WTA

BV Uitgeverij SWP
4x per year
€ 18,25
www.wta.nu

Current edition:
9 September 2022 (number 3)
Next edition:
2 December 2022 (number 4)

Take care of it yourself

Trial and gift subscriptions expire automatically unless otherwise stated in the offer. All other subscriptions are valid until cancellation. All offers are valid as long as they are listed on this page. Offers with a welcome gift are valid while stocks last. If you no longer see a previous offer on this page, it is unfortunately no longer valid.

If you have any questions about your subscription, please contact us via the contact form. You can find this by clicking on the button: “I have another question”.