Vroeg

Vroeg

Vroegsignalering en vroeghulp is van groot belang om het jonge kind en zijn ouders waar nodig de helpende hand te bieden. Tegelijkertijd is het een vorm van preventie om allerlei psychische en sociaal-maatschappelijke problemen op latere leeftijd voor te zijn. Vakblad Vroeg biedt inspiratie en verdieping voor alle professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind vanaf het moment van conceptie tot ongeveer 7 jaar. Het kwartaalmagazine is voor hen een belangrijke nieuws- en inspiratiebron: van pedagogisch medewerker tot kinderpsycholoog, van maatschappelijk werker tot verpleegkundige en van gespecialiseerd gezinsverzorger tot fysio-, spel- en ergotherapeut. De prijs van een jaarabonnement op Vakblad Vroeg bedraagt in Nederland € 28,- in België € 31,- en in andere landen € 36,- (incl. 9% BTW) per jaar, mits betaald per automatische incasso. U ontvangt dan niet alleen jaarlijks vier magazines, maar heeft als abonnee ook toegang tot ons uitgebreide online-archief. Tevens kunnen abonnees tegen gereduceerd tarief deelnemen aan een aantal congressen en studiedagen.

Publisher:
Frequency:
Price single sale:
Website:
Current edition:
Next edition:
Price subscription:
D.G. Communicatie
4x per year
€ 6,25
www.vakbladvroeg.nl
16 September 2022 (number 3)
9 December 2022 (number 4)
€ 28,00
Vroeg

Vroeg

D.G. Communicatie
4x per year
€ 6,25
www.vakbladvroeg.nl

Current edition:
16 September 2022 (number 3)
Next edition:
9 December 2022 (number 4)

Take care of it yourself

Trial and gift subscriptions expire automatically unless otherwise stated in the offer. All other subscriptions are valid until cancellation. All offers are valid as long as they are listed on this page. Offers with a welcome gift are valid while stocks last. If you no longer see a previous offer on this page, it is unfortunately no longer valid.

If you have any questions about your subscription, please contact us via the contact form. You can find this by clicking on the button: “I have another question”.