Door structureel personeelsgebrek bij PostNL en een verbouwing bij diverse distributiecentrums van PostNL is de post niet of te laat bezorgd.
Op dit moment is het nog onduidelijke wanneer PostNL haar achterstanden heeft weggewerkt. Wij staan dagelijks in contact met PostNL om ervoor te zorgen dat u uw magazine of uw bestelling ontvangt. Excuses voor het ongemak.

Wetgeving

Stilzwijgende verlenging abonnementen

Geachte heer/mevrouw,

Met ingang van 1 december 2011 is de nieuwe wet van kracht gegaan waarbij tijdschriftabonnementen niet meer stilzwijgend verlengd mogen worden met een periode van 1 jaar.

 
LET OP: er is sprake van een overgangsregeling: alle abonnementen die verlengd zijn vóór 1 december, moeten uitgediend worden tot het einde van die abonnementsperiode. Voor deze abonnementen geldt de wetgeving nog niet.
 
De wet geldt alleen voor consumentenovereenkomsten. Abonnementen op vakinformatie die uit hoofde van beroep of bedrijf worden aangeschaft vallen daar in beginsel buiten.

Meer informatie vindt u op de website van de Consumentenautoriteit, https://www.consuwijzer.nl/ en op de website van branchevereniging het Nederlands Uitgeversverbond op https://mediafederatie.nl/. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Abonnementenland

nl_NLNederlands