Vraag: Hoe staat het met de kwaliteit van de Klantenservice

en de webformulieren van Abonnementenland?
 
Waardering: De kwaliteit van de Klantenservice van Abonnementenland wordt sinds januari 2014 continu gemeten. Ook de waardering van de formulieren die op www.aboland.nl én op de websites van vele tijdschriftuitgevers worden gebruikt,
wordt continu gemeten.

Deze formulieren worden getoond bij het aanmelden, verlengen en opzeggen van abonnementen of bij het nabestellen van een los nummer. Door middel van een 5-punts schaal kunnen de abonnees/bezoekers hun waardering voor de Klantenservice en de gehanteerde
webformulieren aangeven.
De waardering voor beide onderdelen ligt het afgelopen jaar continu boven de 7 en zit vaak tegen de 8 aan.

Conclusie: Zowel de Klantenservice van Abonnementenland als de gebruikersvriendelijkheid van de gehanteerde webformulieren worden door de abonnees bijzonder positief beoordeeld.