Réclamations

Réclamations

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wanneer u klachten heeft over uw bestelling dient u deze klacht, volledig en duidelijk omschreven binnen bekwame tijd nadat u de klacht heeft geconstateerd kenbaar te maken bij Abonnementenland. Dit kunt u schriftelijk doen aan:
Pays d'Abonnements
Ambachtenlaan 21 unité 2a
3001 Heverlee
of per mail naar serviceclient@paysdabonnements.be.
Bij Abonnementenland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Abonnementenland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

fr_FRFrançais