Zacht Lawijd

Zacht Lawijd

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto’s, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

Klik hieronder op ‘Ik wil een abonnement’ en bekijk alle abonnementsaanbiedingen.

Publisher:
Frequency:
Price single sale:
Website:
Current edition:
Next edition:
Price subscription:
Amsterdam University Press BV
4x per year
€ 20,00
19 August 2022 (number 1-2)
4 November 2022 (number 3)
Zacht Lawijd

Zacht Lawijd

Amsterdam University Press BV
4x per year
€ 20,00

Current edition:
19 August 2022 (number 1-2)
Next edition:
4 November 2022 (number 3)

Take care of it yourself

Trial and gift subscriptions expire automatically unless otherwise stated in the offer. All other subscriptions are valid until cancellation. All offers are valid as long as they are listed on this page. Offers with a welcome gift are valid while stocks last. If you no longer see a previous offer on this page, it is unfortunately no longer valid.

If you have any questions about your subscription, please contact us via the contact form. You can find this by clicking on the button: “I have another question”.