• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch

Sozio

Vakblad voor: de sociale professional in opleiding: SPH, MWD, CMV en Social Work. én voor de sociale professional in onder meer de werkvelden: jeugdhulpverlening, ggz, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk. Sozio is hét vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Sozio paart diepgang aan toegankelijkheid. Met onder meer opiniërende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek, interventies en methodieken en toegankelijke reportages over het werkveld van de sociale professional. Sozio legt de verbinding tussen opleiding en werkvelden. Sozio publiceert ieder nummer populaire rubrieken als De Quaestie (professionals beoordelen casus), columns, Als je het mij vraagt en de recensierubriek Crossmedia.

Pilot und Geschenkabonnements werden automatisch beendet, wenn nicht anders im Angebot angegeben. Alle anderen Abonnements sind aktiv bis auf Widerruf. Alle Angebote sind gültig, solange sie auf dieser Seite sind.  Angebote mit einem Willkommensgeschenk sind gültig solange der Vorrat reicht. Ist ein früheres Angebot nicht mehr auf dieser Seite? Dann ist es leider nicht mehr gültig. Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Bitte füllen Sie unser Kontaktformular.

Folgen Sie uns: